Status Clubavonden september

De Corona pandemie is nog steeds aan de orde van de dag en heeft nog steeds een behoorlijke invloed op de manier waarop we ons dagelijks leven inrichten.
In onze laatste Nieuwsbrief is er gevraagd te reageren op de vraag of je clubavonden zou bezoeken onder Corona omstandigheden JA of NEE. Er is totaal 31 keer gereageerd met 6 JA en 25 NEE stemmen.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we opnieuw de regelgeving van de landelijke overheid, de veiligheidsregio ZHZ en het Veron Hoofdbestuur tegen het licht gehouden met als doel te kijken of het verantwoord is over te gaan tot het organiseren van clubavonden waarbij ons protocol leidend is. Omdat er van het HB sinds de verruiming van de landelijke regelgeving geen bijstelling van haar advies m.b.t. het houden van bijeenkomsten is ontvangen is er ook telefonisch overleg geweest met de algemeen voorzitter Remy Denker.
Als bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat het houden clubavonden a.d.h.v. ons protocol op dit moment verantwoord is. Dit kan zo maar wijzigen, houd daarom ten allen tijde onze website goed in de gaten.

De spelregels

Ons bestuurslid Ernst van der Schulp, PE1PLZ, is bereid gevonden de organisatie van de clubavonden en het openen van het clubhuis op zich te nemen.

De eerste clubavond zal vrijdagavond 11 september gehouden worden.

 

Bezoek van de PI4VAD is alleen mogelijk na aanmelden op de dag zelf en met alles NEE op de gezondheid vragen.

 1. Heeft u of één van uw huisgenoten Corona                               Ja/Nee
 2. Bent u korter dan 10 dagen geleden:                                            Ja/Nee
  – terug gekeerd uit een code oranje gebied
  – genezen van Corona
 3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:            Ja/Nee
  – Verkoudheid
  – Niezen
  – Hoesten
  – Keelpijn
  – Benauwdheid
  – Koorts (meer dan 38 graden)

Als je alle bovenstaande vragen met NEE kunt beantwoorden kun je vanaf ‘s morgens 09:00 uur telefonisch via **** een afspraak met Ernst maken om te kijken of het mogelijk is de clubavond van die avond te bezoeken.

Voor alle duidelijkheid, een NEE van Ernst is een definitieve NEE, zonder afspraak is het NIET mogelijk de clubavond te bezoeken.

Bij aankomst van de clubavond wordt van je verwacht dat je ons protocol strikt opvolgt.
Je kunt het protocol lezen op de speciale pagina https://www.pi4vad.nl/corona-protocol-pi4vad/

Daarbij hoort het invullen van de presentielijst zodat er in geval van een calamiteit en de gezondheid van je mede clubgenoten altijd teruggekeken kan worden wie wanneer aanwezig geweest zijn.

Omdat de overige bestuursleden aangegeven hebben de clubavonden onder de corona-omstandigheden niet te bezoeken en Ernst verhinderd kan zijn is het niet uitgesloten dat er enkele vrijdagavonden geen clubavond gehouden zal worden.

Tijdens de clubavond is het ook weer mogelijk om QSL kaarten op te halen en te brengen.