Status Clubavonden

Dinsdagavond 9 juni hebben we voor het eerst na het uitbreken van de Corona pandemie een bestuursvergadering gehouden in de grote zaal van het ijsclub gebouw.
Zoals we allemaal in de media vernomen hebben staat de overheid (onder allerlei voorwaarden) inmiddels een verruiming van onze bewegingsvrijheid toe. Deze voorwaarden worden steeds met voortschrijdend inzicht bijgesteld.
Ook heb je in de juni uitgave van Electron op eerste pagina (248) in het bericht van het VERON-hoofdbestuur aan alle leden kunnen lezen dat het HB nog net niet dwingend maar wel dringend naar de afdelingen adviseert nog geen clubbijeenkomsten te organiseren.
Besluit een afdeling wel bijeenkomsten te organiseren dient men daar voor in bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de veiligheidsregio. Om die toestemming van de veiligheidsregio te krijgen moet er een protocol overlegd worden hoe de afdeling denkt aan de geldende veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen tijdens de clubavonden.
We hebben als bestuur lang stilgestaan bij de vraag of het verstandig, reëel en wenselijk is onze clubavonden op te starten en zijn tot het besluit gekomen het dringende advies van het HB te volgen en nog geen clubavonden te organiseren. Omdat 4 van de 5 bestuursleden als het clubhuis geopend zou zijn de clubavonden niet zouden bezoeken vanwege hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen zijn we benieuwd of dat een afspiegeling is van de overige leden.

In de laatste Nieuwsbrief van de afdeling is de vraag aan de leden gesteld of de leden onder Corona omstandigheden de clubavonden zouden bezoeken.

Intussen is onderstaand concept protocol opgesteld hoe het afdelingsbestuur denkt (nadat overheidsregelgeving dat toestaat en daarmee met een positief HB advies) in de toekomst zo veilig mogelijk clubavonden te kunnen organiseren.  Je ziet, volgens de 1,5 meter afstand regelgeving passen er maximaal  5 mensen in ons clubgebouw waarbij er dan ook ‘eenrichtingsverkeer’ noodzakelijk is. Gedurende de zomer/vroege herfst hebben we de mogelijkheid bij geschikt weer en temperatuur gebruik te maken van de grote zaal en het buitenterrein. Ook zal het aantal bezoekers gereguleerd moeten worden, vandaar dat aanmelden verplicht wordt. Hoe dat in de praktijk gaat werken zullen we je t.z.t. (als het van toepassing wordt) over berichten.

Heb je aanvullingen of ideeën, laat het weten alstublieft.

Corona protocol PI4VAD V1.0

Te allen tijden gelden de Algemene corona basis regels volgens de laatste RIVM richtlijnen.

Bezoek PI4VAD alleen mogelijk na aanmelden op de dag zelf en alles NEE op de onderstaande gezondheid vragen.

  1. Heeft u of één van uw huisgenoten Corona? Ja/ Nee
  2. Bent u genezen van Corona korter dan twee weken?Ja/ Nee
  3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:Ja/ Nee
  1. Verkoudheid
  2. Niezen
  3. Hoesten
  4. Keelpijn
  5. Benauwdheid
  6. Koorts (meer dan 38 graden)

Als u op één van de vragen met Ja antwoordt kunt u zich niet aanmelden voor de clubavond en bent u dus niet welkom!

Iedereen is verplicht bij binnenkomst zijn handen te ontsmetten door middel van het bij de ingang van het clubgebouw aanwezige handpompje.

Maximaal Aantal personen in het club gebouw PI4VAD.

5 personen op 1,5 m afstand:
1 pers. achter de balie
2 pers. op een stoel aan de linker zijde van het gebouw.
2 pers. in de radio shack

Maximaal aantal personen in de grote zaal ijsbaan.

7 personen op 1,5 m afstand.

Ook buiten is het mogelijk op 1,5 m als het goed weer is.

In het gebouw zijn diverse stickers en posters geplakt met o.a. de basis regels RIVM en houdt afstand 1,5m en er is een looprichting door middel van voetstappen.