In Memoriam

Op 10 maart 2020 is op 91 jarige leeftijd overleden

OM Jan Abee, PA3DXT

Het feit dat Jan op foto’s voor het overgrote deel met radio gerelateerde activiteiten is te zien geeft al aan dat de hobby een echte rode draad is geweest in zijn leven. Jan struinde als twintiger eerst als NL-1028 de kortegolfbanden af, daarna als PE1BQQ en later als PA3DXT werd hij actief op de amateurbanden. Contesten was Jan niet vreemd, er werd trouw aan de regio- en later ook aan de PACC-contesten deelgenomen.

Jan werd in 1946 lid van de Veron en was sinds 1957 betrokken bij afdeling Dordrecht. Toen de afdeling indertijd van onderkomen verhuisde van de Pauluskerk naar de voormalige kantine van de meterfabriek is ook Jan vele uren in touw geweest met de verbouw en inrichting tot clubhuis. Jan maakte onderdeel uit van de groep vaste bezoekers van de clubavonden totdat dat fysiek niet meer ging. De laatste jaren bleef Jan nog betrokken bij de hobby, hij struinde graag de banden af via webradio Twente.

De signalen van PA3DXT worden niet meer gehoord, Jan is nu een “silent key”.

Jan is op 14 maart in besloten kring gecremeerd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn zoon Tjakko en verdere familie om dit grote verlies te verwerken.

Namens de leden en bestuur Veron afdeling Dordrecht.

Arie Nugteren, PA3DUU, voorzitter.