Corona protocol PI4VAD

Te allen tijden gelden de Algemene corona basis regels volgens de laatste RIVM richtlijnen.

Bezoek PI4VAD alleen mogelijk na aanmelden op de dag zelf en alles NEE op de onderstaande gezondheid vragen.

 1. Heeft u of één van uw huisgenoten Corona                               Ja/Nee
 2. Bent u korter dan 10 dagen geleden:                                          Ja/Nee
  – terug gekeerd uit een code oranje gebied
  – genezen van Corona
 3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:            Ja/Nee
  – Verkoudheid
  – Niezen
  – Hoesten
  – Keelpijn
  – Benauwdheid
  – Koorts (meer dan 38 graden)

Als u op één van de vragen met Ja antwoordt kunt u zich niet aanmelden voor de clubavond en bent u dus niet welkom!

Iedereen is verplicht bij binnenkomst zijn handen te ontsmetten door middel van het bij de ingang van het clubgebouw aanwezige handpompje.

Maximaal Aantal personen in het club gebouw PI4VAD:

5 personen op 1,5 m afstand.
1 pers. achter de balie
2 pers. op een stoel aan de linker zijde van het gebouw.
2 pers. in de radio shack

Maximaal aantal personen in de grote zaal ijsbaan.

7 personen op 1,5 m afstand.

Ook buiten is het mogelijk op 1,5 m als het goed weer is.

In het gebouw zijn diverse stickers en posters geplakt met o.a. de basis regels RIVM en houdt afstand 1,5m en er is een looprichting door middel van voetstappen.

 

Corona protocol PI4VAD versie 1.1 – 3 september 2020