Lezing Koude Oorlog

Vrijdag 2 december was het eindelijk zover. Na een lange periode zonder lezingen bij A12 door onzekerheid in verband met het Covidvirus, was er afgelopen vrijdag een mooie interessante lezing over de Koude Oorlog, welke goed bezocht is.

Dan de Bruijn PA1FZH is beheerder van een bunkertje in de duinen van Zeeland en heeft zich hierdoor in de Koude-Oorlog-periode verdiept. De Koude Oorlog is de periode 1945-1991. Dan heeft deze avond een prachtige presentatie met erg veel interessante info gegeven, waar veel van de aanwezigen onbekend mee waren. Er zijn in die tijd bijvoorbeeld veel uitkijkposten in Nederland gebouwd die in crisistijd bemenst konden worden om vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ook is er destijds een Mijnen-uitkijkdienst op poten gezet om te observeren en zo de belangrijke waterwegen mijnenvrij te houden.

Verder was er een item over de Bescherming Bevolking en was er veel te vertellen over bunkers voor radioactieve meting (het type bunkertje wat Dan beheert). In de lange Koude-Oorlog-periode, die soms erg spannend was, is er gelukkig nooit van dit alles actief gebruik gemaakt. Wel waren er natuurlijk oefeningen. Doordat Dan een begenadigd presentator is, wist hij iedereen van het begin tot het einde te boeien. We kunnen terugzien op een prachtige lezing!