Afscheid penningmeester

Tijdens de Huishoudelijke vergadering op 12 januari van VERON A12 heeft Rob PA3BXR de functie van penningmeester overgedragen aan Frans PA0FBR. Het was voor Rob een moeilijke maar weloverwogen beslissing om als penningmeester te stoppen. Rob was de afgelopen 15 jaar penningmeester maar was dat ook al van 1983-1987. Een erg lange tijd en Rob vond dat het nu tijd werd dat een ander het stokje van hem over ging nemen.

Rob werd tijdens de vergadering uitvoerig bedankt “voor al die afgelopen jaren van gedegen beheer”. Ook mooi verwoord in een mail van een lid van A12: Hulde aan Rob voor zijn lange, onuitputtelijke inzet voor de afdeling! Rob werd verder in het zonnetje gezet; hij kreeg van de secretaris een “gouden VERON A12 speld” opgespeld, kreeg bloemen en een cadeaubon van de nieuwe A12 voorzitster Gezina.

Rob hield daarna nog een speech met leuke anekdotes over eerdere bankrekeningen van VERON A12. Het oudste wat hij benoemde was de opening van een bankrekening door de “Dordtse radioamateurs” op 12 september 1945 met een startsaldo van Fl 11 ,=. Rob is een graag geziene gast bij onze club en gelukkig blijft hij gewoon lid van A12. We zullen hem zeker blijven zien. Rob, bedankt voor je jarenlange inzet!