Zomerparkdag

ZPD006Op zaterdag 6 september jl. is er door de afdeling een velddag gehouden en dit viel samen met de zogeheten Zomerparkdag die jaarlijks in HI Ambacht georganiseerd wordt. Een mooie gelegenheid dus om onze mooie en fantastische hobby te promoten bij het publiek.
Dit idee is tot stand gekomen door onze actieve leden uit die plaats en zo werd er een stand georganiseerd via de gemeente HI Ambacht en kregen wij als VERON A12 een mooie plek toegewezen op het festiviteiten terrein.

Er was ‘s morgens op het terrein afgesproken met de crew bestaande uit Arie PA3DUU, Fred PA3GDG, Fred PA3FHI, Cees PA3CTC, Renco PD1CV, Corné PD5CL, Norman PD0EJD en Arie PD0ARI die met zijn special callsign PD538RNI die dag actief zou worden.

Toen iedereen zich ‘s morgens bij de stand verzameld had, werd er met de opbouw van het velddagstation PI4VAD begonnen bestaande uit 3 HF stations en een VHF/UHF station.
Arie PD0ARI was als eerste QRV op de 20 meterband vanuit zijn terrein-auto terwijl de rest nog bezig was om de antennes voor die dag op te zetten, bestaande uit 4 masten. Als VHF/UHF antennes hadden we tot onze beschikking een rondstraler voor 2 en 70, een rondstraler voor 2 meter en een zogenaamde klaverblad antenne ook voor de 2 meterband. Voor HF hadden we een FD4, een HyEndFed voor 20 meter en een dipool van 2x 20 meter met kippenladder.

Arie had al een paar QSO’s gemaakt met zijn special callsign terwijl de rest nog met het opzetten van de antennes bezig waren wat een paar uurtjes in beslag heeft genomen om de masten overeind te zetten en de antennes te monteren.
Daarna was het wachten op de nodige stroom die door een aggregaat van de gemeente geleverd zou worden maar dit had nogal wat voeten in de aarde. Het duurde dan ook even voordat er daadwerkelijk stroom was doordat er kortsluiting in een stekker van de Ambulance dienst Zuid Holland Zuid zat. Aan het wachten kwam vanzelf een eind en om ongeveer 11:00 uur kon er de nodige prik geleverd worden en konden de zenders ingeschakeld worden.
Arie PD0ARI had het voordeel om met een accu te werken, en dus al lekker op dreef kwam met zijn PD538RNI verbindingen en hij heeft die dag dan ook meer dan honderd QSO’s gemaakt!

Er was veel aanloop van geïnteresseerden bij onze VERON-stand. Ook kwamen er veel oud leden en slapende leden langs om onze activiteiten gade te slaan en dat was een groot succes!
Er was zelfs een slapend lid die een VHF FM transceiver mee had genomen en aan de afdeling heeft geschonken (waarvoor nogmaals veel dank!) om daar een andere “beginnend” amateur mee van dienst te kunnen zijn. Deze transceiver is door onze voorzitter Arie PA3DUU dan ook hartelijk in ontvangst genomen.
Ook was er belangstelling van de jeugd en die hebben we dan ook van de nodige informatie voorzien via foldertjes en andere info over de VERON.
Er zijn veel verbindingen gemaakt en het was een geslaagde dag, het weer werkte ook mee en het is dan ook zeker voor herhaling vatbaar om weer aan een dergelijk evenement deel te nemen. Suggesties?!