Verslag VR 2016

Beide Arie´s ARI en DUU zijn zaterdag 23-04-2016 naar Apeldoorn afgereisd om onze afdeling te vertegenwoordigen op de 77e Verenigingsraad van de VERON.

Hieronder de belangrijkste wetenswaardigheden:

+ Koos Sportel PA3BJV en Hilde Sportel PA3EKW zijn benoemd tot Lid van Verdienste voor het vele werk wat zij verrichten voor het VERON Pinksterkamp en de afdeling Amersfoort.
+ Als datum voor de Landelijke Open Dagen bij Radioamateurs is voor de mei vakantie 2017 (22 t/m 30 april 2017) gekozen.
+ Er komt een VERON Techniek Forum en Afdelingen Forum.
+ Er komt een vernieuwde opzet voor deelname aan de HamRadio beurs 2016 in Friedrichshafen. De stand is geprofessionaliseerd en er is een wisselende standbemanning in blokken van 3 uur.
+ Het aanvragen van VERON promotiemateriaal bij het Centraal Bureau gaat vanaf heden via een speciaal webformulier.

Als laatste agendapunt het in stemming brengen van de door de afdelingen ingebrachte voorstellen, een kort overzicht:
Voorstel 1 A40 Twente
Wij verzoeken het HB zich sterk te maken bij het Agentschap telecom om een deel van de 23 cm band vrij te geven voor amateur TV door N amateurs
Stemgedrag A12: 13 voor, 1 tegen
Stemgedrag VR: Voorstel is met ruime meerderheid van 162 (van de 270) stemmen aangenomen
Voorstel 2 A28 Leiden
De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur op om, eventueel in overleg met de afdelingen, te komen tot voorstellen voor de
volgende VR, waarbij een oplossing voorgedragen wordt aangaande de personele problemen rond de Afdelingsbesturen.
Verzoekt het Hoofdbestuur te komen tot voorstellen aangaande de wijzigingen van de Statuten (Art 14) en het afdelingsreglement, waardoor
afdelingen mogelijk op andere, werkbare, wijze kunnen functioneren.
Stemgedrag A12: 1 voor, 13 tegen
Stemgedrag VR: Voorstel is met een zeer ruime meerderheid van 239 stemmen verworpen.
Voorstel 3 A28 Leiden
De Verenigingsraad verzoekt het HB om in samenwerking met desbetreffende commissies, waaronder de Jeugdcommissie, te komen tot de
ontwikkeling van een “VERON kids Electron” als bijvoorbeeld een losbladige bijlage in Electron, alsmede in digitale vorm die bijvoorbeeld op
populaire websites en sociale media voor jongeren geplaatst kunnen worden.
Stemgedrag A12: 7 voor, 7 tegen
Stemgedrag VR: Voorstel is met een zeer ruime meerderheid van 222 stemmen aangenomen.
Voorstel 4 A13 Eindhoven
De VR draagt het HB op om zich in te spannen om bet ATOF beleid zodanig te beïnvloedden dat modes niet Langer worden gekoppeld aan een ATOF.
Zonder dat dit ten koste gaat van bet aantal beschikbare frequenties in een regio binnen een bepaald dekkingsgebied.
Stemgedrag A12: 13 voor, 1 tegen
Stemgedrag VR: Na uitleg dat er binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid in de richting van het voorstel gewerkt wordt, wordt dit voorstel ingetrokken.
Voorstel 5 A21 ARAC
Het HB wordt verzocht aan AT voor te stellen, om het bandsegment voor ATV in de 23 cm Band beschik-baar te laten stellen voor N-gelicenseerden.
Stemgedrag A12: 13 voor, 1 tegen
Stemgedrag VR: Na de vraag of ARAC dit voorstel (identiek aan voorstel 1)in wil trekken, stemt ARAC daarmee in.
Voorstel 6 A23 Den Helder
A23 vraagt het hoofdbestuur om zich in te spannen voor het moderniseren van het bandplan en het daarheen te leiden dat er spectrum wordt
ingeruimd voor “weak signal modes”.
Stemgedrag A12: 13 voor, 1 tegen
Stemgedrag VR: Sjoerd Ypma PAØSHY legt uit dat er binnen de IARU ver gevorderde voorstellen liggen in de richting van het voorstel, het voorstel wordt ingetrokken