Afdelings-enquête

Om meer inzicht te krijgen waar de afdelingsleden behoefte aan hebben bij VERON afdeling 12 is er tijdens de huishoudelijke vergadering een enquêteformulier uitgereikt. Als je hier klikt wordt het formulier gedownload.

Een vraag die het Hoofdbestuur aan onze afdeling gesteld heeft stellen we jou in vraag 1. Het HB heeft alle afdelingen gevraagd een A4tje te schrijven voor publicatie in een speciale versie van ELECTRON met de belangrijkste gebeurtenissen, anekdotes etc. binnen onze afdeling in de afgelopen 25 jaar.
Graag jou input/anekdotes/foto’s/knipsels etc..

De uitkomst van deze korte enquête wordt in het volgende kwartaaloverleg (april) besproken.
Wil je het formulier voor eind februari afgeven aan een bestuurslid of mailen naar de secretaris: secretaris@pi4vad.nl?