Heropening clubavonden

Omdat de “corona-maatregelen” versoepeld zijn is het A12 bestuur blij de clubavonden weer te kunnen herstarten.
Dat herstarten gaat gebeuren in de vorm zoals dat vorig jaar september ook een aantal clubavonden gebeurd is en staat hieronder beschreven.
Bij matig/slecht weer kunnen 4 leden + Ernst de clubavonden bezoeken. Bij mooi weer (en die kans is groot in de zomerperiode) kunnen meer dan 4 leden de clubavond bezoeken en wel buiten het clubgebouw met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Ons bestuurslid Ernst van der Schulp, PE1PLZ, is bereid gevonden de organisatie van de clubavonden en het  openen van het clubhuis op zich te nemen.

De eerste clubavond zal op vrijdagavond 18 juni plaatsvinden.

De spelregels

Bezoek aan de PI4VAD clubavond is alleen mogelijk na aanmelden op de dag zelf en met alles NEE beantwoord op onderstaande gezondheidsvragen:
1. Heeft u of één van uw huisgenoten Corona:   Ja/Nee
2. Bent u korter dan 10 dagen geleden:  Ja/Nee
– terug gekeerd uit een code oranje gebied
–genezen van Corona
3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:     Ja/Nee
–Verkoudheid
–Niezen
–Hoesten
–Keelpijn
–Benauwdheid
–Koorts (meer dan 38 graden)

Als je alle bovenstaande vragen met NEE kunt beantwoorden kun je vanaf ‘s morgens 09:00 uur telefonisch via **** een afspraak bij Ernst maken om te kijken of het mogelijk is de clubavond van die avond te bezoeken. Bij geen gehoor bel dan Rob op telefoonnummer ****.

Voor alle duidelijkheid, een NEE van Ernst is definitief NEE en zonder afspraak is het NIET mogelijk de clubavond te bezoeken!!!
Bij aankomst van de clubavond wordt van je verwacht dat je ons protocol strikt opvolgt.

Je kunt het protocol lezen op de speciale pagina https://www.pi4vad.nl/corona-protocol-pi4vad/
Daarbij hoort het invullen van de presentielijst zodat er in geval van een calamiteit en de gezondheid van je mede clubgenoten altijd teruggekeken kan worden wie wanneer aanwezig geweest zijn.
Tijdens de clubavond is het ook weer mogelijk om QSL kaarten op te halen en te brengen.

Wat fijn dat we de clubavonden weer op kunnen starten. Een verbinding in phone, FT8, RTTY, CW, het is allemaal mooi, maar het “eyeball QSO” in of rond het clubgebouw hebben veel leden gemist! Wees welkom en het zou mooi zijn als binnenkort de regels verder versoepeld kunnen worden.

Bestuur VERON A12.