Huishoudelijke vergadering A12


When:
January 20, 2017 @ 20:30 – 23:00
2017-01-20T20:30:00+01:00
2017-01-20T23:00:00+01:00
Where:
Clubuis PI4VAD
Parallelweg 30
3371 GB Hardinxveld-Giessendam
Netherlands

NotulenU bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de huishoudelijke vergadering van de VERON afd. Dordrecht. De vergadering zal worden gehouden op vrijdag 20 januari 2017 in het Clubhuis, Parallelweg 30 te Hardinxveld-Giessendam.  Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Goedkeuring notulen huishoudelijke vergadering 2016
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Mededelingen voorzitter.
 8. Benoeming kascontrole commissie.
 9. Verkiezing bestuursleden:
  Volgens het 3 jaarrooster is secretaris Arie Rietveld, PD0ARI, aftredend en herkiesbaar. Bestuurslid Corné van Lonkhuizen, PD5CL, is aftredend maar niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
 10. Pauze.
 11. Verslag kascontrole commissie.
 12. Voorstellen 78e Verenigingsraad (22 april 2017) en benoeming afgevaardigden.
 13. Status van ons clubgebouw en IJsclub
 14. Organisatie open deur dag 2017
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.